Na temelju odluke Upravnog odbora, a sukladno mjerama Kriznog stožera uvjetovanim situacijom vezanom za pandemiju uzrokovanu covid -19 virusom, Skupština društva održat će se  elektronskim putem, pa sukladno tome molimo da na adresu Društva pošaljete svoje e-mail adrese, radi ažuriranja i povratnog slanja materijala za skupštinu.

od do
zakazano Arhiva Obavijesti