Na temelju člana 22. Statuta Planinarskog društva Medvednica sazivam

 

IZBORNU SKUPŠTINU PD MEDVEDNICA

 

 

 

dana 6.11.2021. godine s početkom u 17 sati,  Velika sala,  zgrada MO Vrapče Centar,  llica 421, te predlažem slijedeći

 

DNEVNIRED:

 

 1. Otvaranje Skupštine
 2. lzbor Radnog predsjedništva, verifikacijske i izborne komisije te

ovjerovitelja zapisnika

 1. lzvješće verifikacijske komisije
 2.  Predlaganje i usvajanje dnevnog reda
 3. lzvješće o radu Društva
 4. lzvješće Nadzornog odbora, Suda časti i  blagajnika
 5. Glasanje o podnijetim izvješćima
 6. Podjela diploma 2. generaciji Opće planinarske škole
 7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta PD Medvednica
 8. Razriješenje Predsjednika, Dopredsjednika,  članova Upravnog odbora,  članova Suda časti i likvidatora
 9. lzbor Predsjednika Društva
 10. lzbor dopredsjednika, tajnika i članova Upravnog odbora društva
 11. lzbor članova Nadzornog odbora, Suda časti i likvidatora
 12. Obraćanje Predsjednika Društva Skupštini (iznošenje plana aktivnosti za 2022.g.

I financijskog plana za 2022. g)

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana aktivnosti za 2022. godinu
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana za 2022.godinu
 3. Razno

 

Predsjednica PD MEDVEDNICA

Irena  Hustic

 

                                                                            Molimo članove Društva da se odazovu u što većem broju!

                                                                            Svoj dolazak najavite ranije predsjednici ili tajniku Društva.

zakazano Obavijesti