PD   MEDVEDNICA

Zagreb

Temeljem članka 22. Statuta Planinarskog društva Medvednica sazivam:

REDOVITU SKUPŠTINU

PLANINARSKOG DRUŠTVA MEDVEDNICA

 

 

dana 07. prosinca 2019. godine u 18:00 sati u Velikoj dvorani, MO Vrapče centar, Ilica 421, te predlažem sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1.  Otvaranje Skupštine

1.1. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Izvješće o radu društva u 2019. godini

3.1. Izvješće Nadzornog odbora

3.2. Izvješće Suda časti

3.3. Usvajanje izvješća

4. Donošenje plana izleta i plana aktivnosti za 2020. godinu

5 . izvješće za 2019. godinu, usvajanje

6. Donošenje financijskog plana za 2020. godinu

7. Razno

Predsjednica PD Medvednica

Irena Hustić

zakazano Prošli izleti